• Hrvatski

Esco klima servis d.o.o.

Naša djelatnost je održavanje, kemijsko čišćenje i dezinfekcija sustava klimatizacije i ventilacije te filtracija zraka što uključuje dobavu i zamjenu filtera te zbrinjavanje starih na zakonom propisani način.

Izvodimo radove projektiranja, izrade, dobave i montaže kompletnih elemenata sustava klimatizacije / ventilacije, u suradnji s ovlaštenim tvrtkama.


Za svoj rad koristimo usluge poznatih proizvođača filtracijske i klimatizacijske opreme te ovlaštene institucije, laboratorije za mjerenje mikroklimatskih uvjeta kao i sva ostala mjerenja u klimatizaciji (Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji).


Dezinfekciju klima sustava nakon izvršenih radova kemijskog čišćenja izvodi ovlaštena tvrtka (Ugovor o poslovno tehničkoj suradnji).


Isto tako obavljamo građevinska mehanička i kemijska čišćenja objekata, fasada, podova, stropova i pripadajuće opreme.


Prilikom izvođenja radova koristimo suvremenu tehnologiju za video inspekciju klimatizacijskih kanala koja se ujedno koristi i kao radni stroj za čišćenje svih vrsta kanala (komprimirani zrak).
Tijekom izvođenja radova svakodnevno pratimo količinu i kvalitetu radova putem radnog dnevnika, foto i video zapisa.


Kvalitetu izvođenja naših radova prati i ocjenjuje ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA po posebnom Protokolu ocjenjivanja čišćenja klimatizacijsko ventilacijskih sustava.
Validacija čistih prostora se obavlja prema usvojenim EU HR normama za čiste prostore.
Predmetne radove izvodimo u Republici Hrvatskoj i susjednim državama.


Trenutno imamo 23 stalno zaposlenih djelatnika, koji većina ima od 10 do 20 godina radnog iskustva na poslovima kemijskog čišćenja.
Zapošljavamo ljude iz više županija RH, zavisno od kontinuiteta posla na određenom dijelu tržišta, što nam pomaže u organizaciji posla i smanjenju određenih troškova. To nam povećava konkurentnost na tržištu (manja cijena radnog sata).


Predmetni radovi se temelje na sljedećim zakonima i propisima:
* Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
* Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)
* Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99 od 04.10.99. god.)
* Stručno uputstvo za ventilacijske, klimatizacijske uređaje i ostale termotehničke uređaje, dato od sanitarnog
inspektora Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu RH
* Zračni kanali - Zahtjevi za zračne kanale i njihove sastavne dijelove u cilju njihovog održavanja, HRN ENV 12 097
* Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05)
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
* Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadima (NN 32/98 )
* Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)
* Tehnički propis o sustavima ventil., djelom. klimat. i klimat. zgrada (NN 3/07 prilog B.3. Održavanje sustava)


ZDRAVSTVENI ZNAČAJ HIGIJENE KLIMA SISTEMA


Namjena
Kondicirani zrak - zrak željene temperature, vlage, svježine, mikrobiološke kakvoće i brzine strujanja - u radnom okolišu
postao je uobičajeni zahtjev svakog čovjeka.
Unaprijed pripremljen zrak prema našim potrebama osigurava:
a) mikrobiološku kakvoću (u bolnicama, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, poslovnim objektima i sl.)
b) ugodan radni okoliš za maksimalni učinak osoblja koje radi u takvom prostoru (optimalna temperatura)
c) druga svojstva (vlagu, uklanjanje prašine, količinu kisika, ugljičnog dioksida , miris i sl.)
d) druga svojstva prema specifičnim potrebama
Funkcioniranje
Da bi klima uređaj mogao udovoljiti našim potrebama neophodan je njegov optimalan rad. Zato ga je neizbježno kvalitetno
*održavati,
* čistiti,
* prati,
* dezinficirati,
* mijenjati filtere,
* obavljati druge poslove prema potrebi.


Navedeni su poslovi trajni, a obavljaju se periodično.
Opasnosti za zdravlje ljudi
Neredovito održavan klima uređaj priprema zrak koji može štetiti zdravlju ljudi. Rizik za zdravlje od zraka iz zapuštenog klima uređaja je višestruk.

Moguće opasnosti su:
a) mikrobiološke,
b) mehanička nečistoća (lako zapaljivo),
c) nedostatak kisika,
d) presuh zrak,
e) pothlađivanje tijela
f) druge opasnosti.


Ističemo MIKROBIOLOŠKE OPASNOSTI.
1. Rizik od infekcije bakterijama roda Legionella (npr. Legionella pneumophila). INFEKCIJA OVOM BAKTERIJOM
MOŽE BITI SMRTONOSNA.

2. Senzibilizacija gornjih dišnih puteva antigenima plijesni koje se mogu kolonizirati u sustavu klima uređaja.
Zdravstvene tegobe koje nastaju senzibilizacijom često su kronične i trajno narušavaju zdravlje čovjeka. Njihov uzrok
se otkriva nakon duljeg vremena kad su već nastale nepopravljive zdravstvene štete.
3. Rizik od infekcija u operacijskim salama i prostorima intenzivne njege.


DEZINFEKCIJA
Dezinfekcija je postupak uništavanja mikroorganizama u prostorima i na različitim površinama na za ljude sigurnu razinu.
Dezinfekcija radnih površina svodi se na mehaničku i kemijsku. Mehanička dezinfekcija prethodi kemijskoj. U kemijskoj
dezinfekciji koristimo biorazgradive neotrovne dezinficijense.


Napomena: Naši djelatnici koji izvode predmetne radove su u stalnom radnom odnosu te su prošli provjeru znanja o zaštiti
od otrova ("Narodne novine" broj 18/13). Također su prošli liječnički pregled kojim su dobili UVJERENJE da mogu raditi sa
otrovima II - IV skupine i za rad na visini.


Pored navedenog djelatnici su osposobljeni za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara
i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine" broj 92/10) i za rad na siguran način (NN 71/14).
U skladu sa Zakonom na radu (NN 71/14) i Pravilnikom o odredbama izrade procjene
rizika (NN 112/14) izradili smo PROCJENU RIZIKA RADNIH MJESTA.


Za sve navedeno posjedujemo odgovarajuću dokumentaciju koju možemo po zahtjevu dostaviti na uvid.

S poštovanjem,

Direktor:
Mirko Vujčić, dipl. ing.stroj.

Politika kvalitete