• Hrvatski

KLIMATIZACIJA > Klima uređaji u hotelima

Čišćenje uređaja za klimatizaciju u hotelima

Spoznajom turista o negativnim utjecajima uređaja koji se redovno ne održavaju na
njihovo zdravlje, sve se više pridaje pažnja higijeni klima uređaja u hotelskom smještaju, apartmanima i objektima za odmor.


Pojam higijene klima uređaja može se definirati kao skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem da površina klima uređaja preko kojih struji zrak bude zadovoljavajuće čista, poželjne mikrobiološke
čistoće.

U hotelskoj industriji raste broj klimatiziranih prostora, odnosno broj klima uređaja pa se na kraju rada zaključuje da postoji potreba uvođenja standardizirane usluge čišćenja uređaja za klimatizaciju kako bi se pridonijelo podizanju kvalitete boravka gostiju u hotelu.

Čišćenjem klima uređaja s higijenskog aspekta osigurava se poželjna mikrobiološka čistoća površina klima uređaja preko kojih struji zrak.


Čišćenje, dezinfekcija i redovno održavanje klima uređaja u skladu sa zdravstvenim aspektom predstavlja jednu do mjera za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenim prostorima, odnosno smanjenju rizika od alergija i zdravstvenih tegoba koje mogu uzrokovati mikroorganizmi kontaminirani zrakom iz prljavih klima uređaja.


Za čišćenje i dezinfekciju klima uređaja u skladu s ekološkim aspektom propisana su strogo namjenska, ekološki prihvatljiva sredstva koja se smiju koristiti. Sredstva moraju imati sva potrebna uvjerenja i mišljenja nadležnih institucija.


Čišćenjem klima uređaja u skladu s aspektom energetske učinkovitosti u potpunosti se uklanjaju izolirajuće naslage organskog i anorganskog porijekla te naslage biofilma.
Izolirajuće naslage sprečavaju prijenos topline između izmjenjivača topline i okolnog zraka.
Ciste površine izmjenjivača osiguravaju učinkovit prijenos topline u okolni prostor i osiguravaju znatnu uštedu utrošene energije.

Pošalji upit